Kazimierz Marcinkiewicz

Życiorys

Prezes Rady Ministrów w okresie: październik 2005 - lipiec 2006. Potem, przez ok. pół roku, pełnił funkcję prezydenta Warszawy. Później dyrektor EBOiR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju) w Londynie. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą "Doradztwo gospodarcze i finansowe", pracując dla różnych firm i instytucji finansowych.


Urodził się 20 grudnia 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował ekonomię na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim. Był na stypendium w Stanach Zjednoczonych w 2000r oraz w Niemczech w 1995r. Ukonczyl program AMP na IESE Business School w Barcelonie w 2012 roku.

Przez osiem lat pracował jako nauczyciel fizyki i matematyki. W latach 1983-90 był członkiem NSZZ "Solidarność", redagował i wydawał drugoobiegowe pismo oświaty niezależnej "Pokolenie" oraz był współzałożycielem, redaktorem i wydawcą katolickiego tygodnika "Aspekty".

W latach 1990-1992 był kuratorem w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W 1992 roku został wiceministrem edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej. Był posłem III kadencji i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także wiceszefa Komisji Nadzwyczajnej, przygotowującej zmiany prawne związane z reformą administracji. W latach 1999-2000 był szefem gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka.

W IV kadencji Sejm RP jako poseł pełnił jednocześnie funkcję szefa sejmowej komisji Skarbu Państwa oraz przez dwie kadencje pracował w komisji finansów publicznych. Był posłem na Sejm RP od 1997 do 2006 roku.

W 2003 roku Marcinkiewicz otrzymał tytuł Cyberpolityka 2003, nagrodę przyznawaną postaciom polskiej sceny politycznej szczególnie zasłużonym w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Kazimierz Marcinkiewicz otrzymał także nagrodę Wiktora za 2005 r. w kategorii najpopularniejszego polityka.

Jest autorem wielu publikacji na tematy gospodarcze, między innymi w tygodniku "Wprost" i "Rzeczypospolitej". W grudniu 2005 roku na szczycie Unii Europejskiej W Brukseli wynegocjował 67,5 mld Euro funduszy europejskich dla Polski w latach 2007-2013. Według ośrodków badań, Kazimierz Marcinkiewicz jako szef rządu osiągnął najlepsze ze wszystkich premierów wyniki zaufania opinii publicznej oraz najbardziej pozytywne w ostatnich latach oceny kierowania pracami rządu. W czasie jego rzadu Polska osiagnela najwiekszy w ciagu ostatnich 20 lat przyrost wzrostu gospodarczego oraz inwestycji zagranicznych.

Oficer Francuskiego Orderu Legii Honorowej