Kazimierz Marcinkiewicz

Blog 2006-2009

Polska w Irlandii i Wielkiej Brytanii

Nie rozwiąże się polskich problemów bez rozwiązania sprawy wyjazdu młodych Polaków do pracy w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Nawet nie do pracy. Po prostu do innego życia. Oczywiście każdy człowiek sam decyduje o swoim życiu. Sam podejmuje decyzje o tym gdzie i dlaczego chce żyć. Walczyliśmy o taką Polskę, o taką wolną Polskę, w której każdy sam może podejmować takie decyzje, w której każdy sam decyduje o swoim życiu. Coś jednak zawaliliśmy, zrobiliśmy niezbyt szybko i niezbyt dobrze, że sporo ponad milion młodych, ambitnych, dobrze wykształconych Polaków chce lub musi pracować i żyć poza Polską.

Europa potrzebuje wizji

Europa musi zrobić dwa kroki do przodu,
jeden nie wystarczy

Znane jest
twierdzenie, że kto nie idzie dynamicznie do przodu ten się cofa. Unia
Europejska stoi, rozgląda się, debatuje, spokojnie poszukuje kompromisu, a wiec

się cofa. Świat nam ucieka. Przede wszystkim gospodarka, ale także nauka czy
kultura rozwijają się w globalnym świecie z coraz większym tempem. Europa
przestaje się liczyć, przestaje być globalnym graczem, zaczyna być bogatym i ze
względu na potrzeby ogromnym, ale jednak coraz bardziej tylko rynkiem zbytu.

  • 1