Kazimierz Marcinkiewicz


"Mógłbym nic więcej w życiu publicznym już nie zrealizować, choć chcę zrobić jeszcze wiele. Dlaczego? ... Po ponad 15 letniej służbie publicznej
swoje już zrobiłem a ukoronowaniem tego czasu były ponad 50-cio godzinne negocjacje z europejskimi przywódcami, podczas których uzyskałem dla Polski
67,5 mld Euro funduszy inwestycyjnych. Pieniądze te przeznaczone są na polskie drogi, kolej, dla polskich przedsiębiorstw na nowe miejsca pracy i nowoczesne technologie a także na edukację największego kapitału Polski - młodych ludzi.
Wiem, że one zmienią Polskę i jest to mój powód do dumy. To sukces nie tylko mój, ale całego mojego pokolenia."


Kazimierz Marcinkiewicz